Ikhasi alitholakali, Sicela ubuyele ekhaya
Ingxoxo ye-WhatsApp eku-inthanethi!
Amy