Iphepha alifumaneki, Nceda ubuyele Ekhaya
Incoko ye-WhatsApp ekwi-Intanethi!
Amy